Våre tjenester

Næringskunder

Vi mottar avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Avfallet må være i henhold til Forurensningsloven § 27. Eksempler på avfallet er emballasje, paller, papp, plast og næringsavfall med våtorganisk innhold.

 • Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander.
 • Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.
 • Avfall skal ikke inneholde trevirke eller annet brennbart materiale større enn 10x10 cm og lengde over 2 meter.

Avfallet skal ikke inneholde:

 • Farlig avfall
 • Gips
 • Isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc.
 • Siktrester, pulver, støv
 • Madrasser
 • Over 10 % våtorganisk materiale

Priser og betaling:

 • NOK 1 983,- eks. mva. per tonn for næringsavfall
 • NOK 198,- eks. mva. minstepris for næringsavfall
 • NOK 7 589,- eks. mva. per tonn for avfall til direkteforbrenning
 • NOK 785,- eks. mva. minstepris på avfall til direkteforbrenning

Betalingsbetingelser netto per 30 dager etter fakturadato ved kredittsalg. Anlegget aksepterer Bankaksept, Visa og Mastercard. Kontant betaling er ikke mulig. Søk om konto for levering av avfall på Klemetsrudanlegget AS

Betingelser:

 • Krav til emballering blir avtalt spesielt.
 • Stikkprøvekontroll av avfallet forekommer. Ved kontroll skal avfallet tømmes etter anvisning av personalet.
 • Avfall som er i strid med betingelsene eller som kommer fra kunder uten avtale, kan bli avvist. Ved avvisning påløper et tilleggsgebyr på kr 25 000,- eks. mva. Klemetsrudanlegget AS skal dokumentere tilleggsgebyr med f.eks. foto. Kunden blir orientert og forelagt dokumentasjonen før tilleggsgebyr sendes.
 • Kjøring på anleggenes områder skal foregå etter skilting og anvisning av personalet. Avfallet skal tømmes på anvist sted. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t.
 • Sjåfører på anelgget skal i forbindelse med lossing av avfall og håndtering av bil alltid benytte refleksvest, hjelm og arbeidstøy.
 • Sjåfører må følge sikkerhetsanvisningene for anlegget.

Spørsmål vedrørende direkteforbrenning, kontakt markeds- og logistikkleder Steinar Kåsin: 911 57 809.

Privatkunder

Privatkunder kan levere:

 • Avfall som ønskes makulert eller destruert ved direkteforbrenning.

Avfall som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Avfallet må være i henhold til Forurensningsloven § 27. Eksempler på avfallet er emballasje, paller, papp, plast og næringsavfall med våtorganisk innhold.

 • Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander.
 • Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.
 • Avfall skal ikke inneholde trevirke eller annet brennbart materiale større enn 10x10 cm og lengde over 2 meter.

Avfallet skal ikke inneholde:

 • Farlig avfall
 • Gips
 • Isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc.
 • Siktrester, pulver, støv
 • Madrasser
 • Over 10 % våtorganisk materiale

Priser og betaling:

 • NOK 1 983,- eks. mva. per tonn for næringsavfall
 • NOK 198,- eks. mva. minstepris for næringsavfall
 • NOK 7 589,- eks. mva. per tonn for avfall til direkteforbrenning
 • NOK 785,- eks. mva. minstepris på avfall til direkteforbrenning

Betalingsbetingelser netto per 30 dager etter fakturadato ved kredittsalg. Anlegget aksepterer Bankaksept, Visa og Mastercard. Kontant betaling er ikke mulig. Søk om konto for levering av avfall på Klemetsrudanlegget AS

Betingelser:

 • Krav til emballering blir avtalt spesielt.
 • Stikkprøvekontroll av avfallet forekommer. Ved kontroll skal avfallet tømmes etter anvisning av personalet.
 • Avfall som er i strid med betingelsene kan bli avvist. Ved leveranser av avfall som er i strid med betingelsene påløper et tilleggsgebyr på kr 25 000 eks. mva. Klemetsrudanlegget AS skal dokumentere tilleggsgebyr med f.eks. foto. Kunden blir orientert og forelagt dokumentasjonen før tilleggsgebyr sendes.
 • Kjøring på anleggenes områder skal foregå etter skilting og anvisning av personalet. Avfallet skal tømmes på anvist sted. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t.
 • Sjåfører på anlegget skal i forbindelse med lossing av avfall og håndtering av bil alltid benytte refleksvest, hjelm og arbeidstøy.
 • Sjåfører må følge sikkerhetsanvisningene for anlegget.

Spørsmål vedrørende direkteforbrenning, kontakt markeds- og logistikkleder Steinar Kåsin: 911 57 809.