Om oss

Klemetsrudanlegget AS

Klemetsrudanlegget AS er Norges største energigjenvinningsanlegg. Anlegget energigjenvinner avfall fra næringsaktører i inn- og utland, til miljøvennlig fjernvarme og strøm. Fjernvarmen leveres til Hafslund Varme AS, som distribuerer varmen videre til Oslos befolkning. Produsert strøm blir solgt til Undervisningsbygg KF. Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Klemetsrudanlegget AS ble skilt ut fra Energigjenvinningsetaten 22. juni 2015, og er et aksjeselskap heleid av Oslo kommune.

Aksjeselskapet ledes av Administrerende direktør (CEO) Pål Mikkelsen - pal.mikkelsen@kea-as.no

Styret:
Liv Monica Stubholt – styreleder
Odd Øygarden – styremedlem, eiervalgt
Tove Pettersen – styremedlem, eiervalgt
Audun Røneid – styremedlem, eiervalgt
Jeanette Iren Moen - styremedlem, eiervalgt
Truls Hermansen - styremedlem, ansattvalgt
Lars Lunde - styremedlem, ansattvalgt

Fakta om anlegget

  • Byggeår: 1983/1986 – ny ovnslinje (KEA 3) sto ferdig i 2011.
  • Kapasitet: 310 000 tonn per år, 40 tonn i timen
  • Antall ansatte: 49 + 5 lærlinger
  • Elektrisitetsproduksjon: 125 GWh/år (2014) Kapasitet 160 GWh/år Fjernvarmeproduksjon: 630 GWh/år (2014)
  • Drift: Døgnkontinuerlig
  • Bunnaske: Fraktes til Nes kommune for sortering og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling.
  • Flyveaske: Fraktes til Noah Langøya
  • Vannrenseslam: Fraktes til Noah Langøya for sluttbehandling

Faktaark

Års- og miljørapporter